ต้อนรับคณะจาก Sekolah Berasrama Penuh Integrasi, Gombak, Malaysia

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561  คณะจาก Sekolah Berasrama Penuh Integrasi, Gombak, Malaysia จำนวน 40 ท่าน มาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยฟาฎอนีและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฎอนี โดยมี ผศ.ดร.มะพลี แมกอง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฎอนี ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ทั้งนี้ร่วมพูดคุยความร่วมมือด้านกิจการนักศึกษาในอนาคต

fn611105p1

fn611105p5fn611105p4

fn611105p2fn611105p3

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker