ร่วมพูดคุยถึงบทบาทของครูในประเทศมาเลเซียและประเทศไทย กับคณะจาก School Improvement Partner (SIP+), Kelantan, Malaysia

เขียนโดย Adnmin on . Posted in ftu-news

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561  เวลา 09.30-12.00 น. คณะจาก School Improvement Partner (SIP+), Kelantan, Malaysia จำนวน 20 ท่าน มาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยฟาฎอนีและร่วมพูดคุยถึงบทบาทของครูในประเทศมาเลเซียและประเทศไทย โดยมี ผศ.ดร.อาหมัดอูมาร์ จะปะเกีย รองอธิการบดี รศ.ดร.มูฮำหมัดซากี เจ๊ะหะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและคณาจารย์จากคณะอิสลามศึกษาให้การต้อนรับและร่วมเสวนา พร้อมลงนามความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน

fn611104p2

fn611104p5fn611104p3

fn611104p4fn611104p1

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker