คำกล่าวโอวาทของ อธิการบดี

เขียนโดย Adnmin on . Posted in notice-th

คำกล่าวโอวาทของ อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

atikan

 

  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ถือเป็นสาธารณสมบัติของสังคม

   คือพรประเสริฐอันยิ่งใหญ่จากอัลลอฮฺที่ทรงประทานให้แก่สังคม

   เป็นความใฝ่ฝันและสิ่งรอคอยนานนับศตวรรษ

  ซึ่งบัดนี้ได้กลายเป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของทุกคนที่จะต้อง

   เก็บเกี่ยวดอกผลให้มากที่สุด เพราะอิสลามไม่เคยปฏิเสธระหว่าง

   ความเป็นสมัยเก่าที่ดีและความเป็นสมัยใหม่ที่มีประโยชน์

   สัจธรรมล้วนมาจากอัลลอฮฺทั้งสิ้นเรามีหน้าที่ทำงานและปฏิบัติตามภารกิจตาม

   ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น

ดร.อิมาอีลลุตฟี จะปะกียา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker