คำกล่าวโอวาทของ ฯพณฯ วันมูหะมัดนอร์ มะทา

เขียนโดย Adnmin on . Posted in notice-th

คำกล่าวโอวาทของ ฯพณฯ วันมูหะมัดนอร์ มะทา

vannor

 

หากเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยเป็นทะเล ปอเนาะและโรงเรียนคือแม่น้ำลำคลองที่คอยผลิตแหล่งน้ำ

ซึ่งกว่าจะเป็นทะเลได้ก็ต้องอาศัยน้ำจากแม่น้ำลำคลองที่ไหลบรรจบมาจากป่าเขาเนาไพรเข้าสู่ทะเล

ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำหรือทะเล ต่างก็ต้องเป็นแหล่งน้ำบริสุทธิ์ที่สร้างคุณประโยชน์แก่มนุษยชาติ

ไม่ใช่น้ำที่เจือปนด้วยสารพิษ หรือน้ำเชี่ยวกรากที่สร้างความสูญเสียแก่เรือกสวนไร่นา

เพราะอิสลามคือน้ำบริสุทธิ์ที่เป็นต้นกำเนิดของทุกสิ่งที่มีชีวิตบนโลกนี้

เนื้อหาบางตอนในปาฐกถานำของ ฯพณฯ วันมูหะมัดนอร์ มะทา นายกสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี

เนื่องวันสัมมนาพัฒนาการศึกษาอิสลาม : จากปอเนาะสู่มหาวิทยาลัย

วันที่ 27 กรกฎาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker